Murované domy

 

V dnešnej dobe sú veľmi moderné rôzne montované domy, ktorým však ešte mnoho ľudí tak úplne nedôveruje a dáva radšej prednosť klasickým murovaným domom. Sú tieto obavy opodstatnené? Je murovaný dom naozaj lepší ako dnešné montované stavby ?

Vykurovanie domu

Výrobcovia montovaných stavieb vyčítajú murovaným nižší tepelný odpor a teda dlhší čas potrebný na vykúrenie. Súčasné murovacie prvky sa však vyznačujú potrebnými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyššia tepelná kapacita, čiže schopnosť materiálu akumulovať teplo, znamená nielen dlhší čas na vykúrenie, ale aj dlhší čas kým sa dom vychladí a v lete dlhší čas pokým sa dom nepríjemne prehreje.

Všetkým murovaným konštrukciám môžeme k dobru pripočítať vysokú pevnosť, dlhú životnosť a variabilnosť tvarového riešenia objektu. Nevýhodou môže byť väčšia zastavaná plocha ako dôsledok hrubších konštrukcií.

Jednou z hlavných výhod murovaných domov, teda schopnosť akumulovať tepelnú energiu, zabezpečuje vyrovnanú vnútornú teplotu v lete i zime, pretože masívne steny a stropy dokážu regulovať príjem a výdaj tepla. V lete vyrovnávajú teplotné rozdiely medzi nocou a dňom, v zime zase optimálne využívajú slnečnú energiu a tým prispievajú k príjemnej vnútornej klíme domu.

Zdravé prostredie

Murované domy nepotrebujú žiadnu dodatočnú ochranu v podobe konzervačných látok, sú odolné proti hmyzu a plesniam, dokonca chránia aj pred elektrosmogom, ktorý vyžarujú elektrické spotrebiče

Domy z tehly spĺňajú všetky požiadavky na zdravé obytné prostredie. K zdravému a príjemnému obydliu prispievajú aj ďalšie pozitívne vlastnosti murovaných konštrukcií. Jedná sa o to, že stavebné materiály ako piesok, štrk, hlina vznikajú v našom prirodzenom prostredí.

Zabezpečí aj zvukovú izoláciu

Murované domy sa vyznačujú vysokou zvukovou izoláciou, pretože murované steny a stropy dobre zachytávajú zvukové vlny a tým pádom hluk zadržiavajú mimo domu, respektíve v dome.

Dlhšia životnosť

Jedno z dôležitých kritérií, ktoré hovorí v prospech murovaných domov, je ich dlhá životnosť. Zabezpečuje ju solídne murovaná konštrukcia, Tento fakt sa odrazí aj v prípadnom predaji takéhoto domu, kde jeho cena vďaka vyššej kvalite bude stále dosť vysoká.

Zopár nevýhod

Murovaný dom má zrejme dve základné nevýhody, ktoré môžu odrádzať ľudí. Tá prvá sa týka financií, keďže murovaná stavba je stále drahšia ako montovaná. Tu však treba myslieť na to, že okrem rozdielu v cene je tu tiež rozdiel v kvalite, takže keď sa na to pozriete z hľadiska dlhodobej perspektívy, murovaný dom sa oplatí.

Druhou nevýhodou je dĺžka realizácie stavby. Montovaný dom vám postavia aj za dva mesiace, kým stavba murovaného trvá podstatne dlhšie. No určite sa v tomto prípade oplatí počkať.

Tehla

Tehlu určite netreba podrobne predstavovať. Vypaľuje sa z hliny. Hlina je prírodný materiál, takže aj tehla je z tohto pohľadu v poriadku. Vypaľuje sa ale pri vysokých teplotách, takže jej výroba je energeticky náročnejšia ako daľšie výrobky.

Porobeton

Výhoda pórobetónu oproti iným murovacím materiálom je homogénnosť materiálu. Vo všetkých smeroch má rovnaké vlastnosti a nemá v sebe diery. Dierovanie tehál často spôsobuje nečakané problémy so vzduchotesnosťou domu.

Vybrolisované tvárnice

Ide o tenkostenné vysokopevné tvárnice, kde sa dáva minimum cementu a veľa kameniva – čiže betón s málom cementu. Tvárnice sa kladú dnom smerom hore, aby sa na ďalšie dno mohla dať tenkostenná malta.

Vápennopieskové tehly

Vynikajú predovšetkým svojimi zvukovoizolačnými schopnosťami, lebo sú ťažké. Dôležitá je pre reguláciu výkyvu interiérových teplôt akumulácia tepla. Argumentom proti použitiu býva váha materiálu, ktorá často ľudí odrádza. Vápennopieskové tehly majú vysokú únosnosť, preto pri rodinných domoch je často možné používať na prvý dojem veľmi tenké obvodové steny (175mm) – šetrí sa tým zastavaná plocha.

 

VÝHODY
Životnosť Pri kvalite klasických stavebných materiálov a výrobkov vyrábaných dnes je životnosť dnešných moderných murovaných stavieb aj niekoľko stoviek rokov.
Investícia Jedna z najväčších výhod je stúpanie ceny murovaných stavieb.
Zvuková izolácia Použitím ťažkých materiálov a hrubých stien sa výrazne zlepšuje zvuková izolácia budovy, čo má priamy vplyv na komfort bývania.
Akumulácia Výborná akumulačná schopnosť budovy zabezpečí tepelnú pohodu aj počas prerušenej prevádzky kúrenia.
NEVÝHODY
Cena Ceny montovaných rodinných domov a murovaných rodinných domov rovnakej veľkosti sú u nás na približne na rovnakej úrovni.
Rýchlosť výstavby Vďaka výstavby vplyvom financovania, sa v týchto prípadoch stáva táto nevýhoda nepodstatnou.
Tepelný odpor Táto nevýhoda sa dnes odstráni zateplením budovy, čím môžeme získať aj výhodnejšie parametre prestupu tepla ako pri montovaných domoch.